Timantin osto – Mitä ottaa huomioon?

Timantti on arvokkuutensa, kauneutensa ja kestävyytensä ansiosta suosittu korukivi erityisesti vihkisormuksissa. Koska vihkisormukseen tai lahjaksi ostettuun timanttiin liittyy suuri tunnearvo, on timantin ostamiseen ja valintaan syytä kiinnittää aivan erityistä huomiota. Tässä tehtävässä saat apua ammattitaitoiselta henkilökunnaltamme. Liikkeestämme tavoitat myös jalokivien tutkimiseen ja luokitteluun erikoistuneen gemmologin.

Timantin arvoa määrittyy neljän osatekijän kautta. Näitä ovat niin kutsutut ”neljä C:tä”, eli: paino (carat), puhtaus (clarity), väri (color) ja hionta (cut).

Timantin paino mitataan karaateissa

Timantin paino (carat) mitataan punnitsemalla irtotimantti. Timanttien paino mitataan karaateissa, joka on gramman viidesosa. Viiden karaatin timantti painaa siis yhden gramman.

Painon lisäksi myös timantin halkaisija on tärkeä timantin ominaisuus. Halkaisija vaikuttaa keskeisesti korun muotoiluun ja siihen, millä tavoin timantti voidaan koruun kiinnittää. Timantteja ei kuitenkaan arvioida ainoastaan halkaisijamittojen perusteella, vaan paino on halkaisijaan nähden ensisijainen tekijä timantin arvon ja laadun kannalta.

Timantin väri syntyy epäpuhtauksista

Koruihin käytettävien timanttien väriä (color) arvioitaessa arvioidaan oikeastaan niiden värittömyyttä. Mitä värittömämpi timantti on, sitä harvinaisempi ja arvokkaampi se on. Usein timantin väri on epäpuhtauksien vuoksi kellertävä. Kellertävät timantit ovat värittömiä yleisempiä, mutta eivät sinänsä huonolaatuisia. Timantin värittömyys ei siis varsinaisesti ole laatutekijä, vaan enemmänkin harvinaisuuskysymys.

Timantin loisto syntyy hionnasta

Hiontamuodolla ja hionnan laadulla (cut) on suuri merkitys timantin ulkonäköön. Yleisin timantin hiontatyyppi on briljantti [kuva], jonka suosio perustuu sen valonheijastuskykyyn. Briljanttihionnan perusajatuksena on, että timantti heijastaisi mahdollisimman suuren osan valosta katsojan silmään. Näin ollen briljanttihiotut timantit ovat muita timantteja ”loistavampia”.

Hiontamuodon lisäksi myös hionnan laatu on tärkeä tekijä timantin ulkonäön ja arvon kannalta. Huonosti hiottu timantti saattaa näyttää hyvin hiottua timanttia suuremmalta, mutta se häviää loistavuudessa hyvin hiotulle timantille ja on myös vähemmän arvokas.

Kiven puhtaus on harvinaisuuskysymys

Timantin puhtaudella (clarity) viitataan timantin sisällä oleviin mineraaleihin ja maapaineen puristuneessa syntyneisiin lohkeamiin eli sulkeumiin. Täysin puhtaat timantit ovat erittäin harvinaisia. Sulkeumat tai timantin sisältämät mineraalit eivät ole virheitä, vaan harvinaisuuskysymys. Sulkeumat ovat yleensä niin pieniä, että ne eivät näy paljain silmin lainkaan, ja niiden etsiminen myös luupilla tai mikroskoopilla saattaa olla vaikeaa. Näin pienillä sulkeumilla ei ole myöskään vaikutusta kiven loistoon.

Timantteja luokitellaan epäpuhtauksien mukaan eri laatuluokkiin, joiden välillä on huomattaviakin hintaeroja. Epäpuhtauksien havaitseminen ja laatuluokittelu edellyttävät vahvaa ammattitaitoa ja kokemusta. Siksi timanttien luokittelussa ja ostamisessa on syytä kääntyä luotettavan ja kokeneen jalokivien tutkimuksen asiantuntijan eli gemmologin puoleen.

J.I. Wahlbergilla sinua palvelee gemmologi, jolta saat tarvitsemasi avun oikean timantin valintaan. Tervetuloa kysymään neuvoa timantin ostamiseen Tampereen keskustassa sijaitsevaan liikkeeseemme osoitteeseen Hämeenkatu 27!